Oferujemy  usługi obejmujące wykonanie instrukcji BHP.

 

Posiadamy szeroki zakres wiedzy i doświadczenie potrzebne do opracowania niezbędnych instrukcji bhp w zakładzie pracy. Opracowując instrukcje, opieramy się na dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn oraz aktualnych wymogach prawnych.

 

Wykonujemy instrukcje BHP niezbędne do bezpiecznej obsługi maszyn, posługiwania się narzędziami, procesów produkcyjnych, transportu i magazynowania oraz innych, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

 

Zapraszam do współpracy

Biuro Usług BHP | Janusz Sztaba