Oferujemy  usługi obejmujące wykonanie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie kompletnej   dokumentacji w tym zakresie.

Rozporządzenie Rady z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.) nakłada na pracodawcę, którego pracownik uległ wypadkowi, następujące obowiązki:

  • udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy
  • zabezpieczenie miejsca wypadku
  • analiza okoliczności oraz przyczyn wypadku
  • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji
  • zastosowanie środków zapobiegawczych.

 

Protokół powypadkowy powinien być przygotowany w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

 

Zapraszam do współpracy

Biuro Usług BHP | Janusz Sztaba