Usługi i szkolenia BHP | Krosno - Janusz Sztaba

Usługi i szkolenia BHP | Krosno - Janusz Sztaba

Usługi i Szkolenia BHP Janusz Sztaba  to firma działająca od 2009 roku w powiecie krośnieńskim  i jasielskim.  

Więcej

Usługi i szkolenia BHP | Krosno - Janusz Sztaba

Oferujemy profesjonalny i szeroki zakres usług BHP i nie tylko zarówno w siedzibie spółki jak i u klienta.

Więcej

Usługi i szkolenia BHP | Krosno - Janusz Sztaba

Zapraszam do współpracy

Usługi i szkolenia BHP | Krosno

Więcej

Katalog firmowy BHP Janusz Sztaba

Biuro Usług BHP Janusz Sztaba  to firma działająca od 2009 roku w powiecie krośnieńskim  i jasielskim.  

 

Naszymi stałymi  klientami są  firmy z branży chemicznej, budowlanej,  specjalizujące się w budowie konstrukcji stalowych, producent stolarki budowlanej, spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych,  producent laminatów, producent automatów do gier,  producent paliwa z biomasy, producent maszyn jak również ośrodki zdrowia.


 

Szkolenia BHP Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzamy  profesjonalne usługi w zakresie obowiązkowych

szkoleń bhp.
 

 

 

  

PROMOCJA

 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP  

DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 

TERMIN:  Każdy Piątek  godz. 9.00 *

MIEJSCE: Biuro Usług BHP Krosno ul. Podkarpacka 26 

KOSZT:  35 zł od pracownika 

*Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku grupy mniejszej  niż 5 pracowników.  W związku z tym w celu skorzystania z promocji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 570 790 830 lub 509 511 228  

 

 • SZKOLENIE WSTĘPNE  

Instruktaż ogólny przeprowadzony  przez pracownika służby bhp  – wymagany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy dla  nowo zatrudnionych  pracowników. Pracownik, który odbył takie szkolenie wstępne do roku powinien odbyć szkolenie okresowe BHP.

 • SZKOLENIE OKRESOWE 
  • dla pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami,
  • kadry inżynieryjno-technicznej,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych.

 

Szkolenia prowadzimy zarówno w firmie klienta jak i w siedzibie Biura usług BHP J. Sztaba  w Krośnie  przy ul. Podkarpackiej 26

  

Zapraszam do współpracy

Biuro Usług BHP | Janusz Sztaba


 


Ocena ryzyka zawodowego

W ramach  działalności przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego:

 • metodą  RISK SCORE  
 • lub wg normy PN-N-18002

 


Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracodawca:

 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko
 • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
 • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń

W celu spełnienia ww. obowiązku należy ustalić na stanowisku pracy: czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, ekspozycję na zagrożenia, podać skutki zagrożenia, ustalić profilaktykę zmierzającą  do eliminowania zagrożeń  i dokonać oceny ryzyka zawodowego.

 

Zapraszam do współpracy

Biuro Usług BHP | Janusz Sztaba


 

Biuro Usługi i szkolenia BHP J.SZTABA
ul. Podkarpacka 26
38-400 Krosno
e-mail: janusz.sztaba@op.pl
tel. 509 511 228

Szczegóły

Firmy w których prowadzimy pełną obsługę z zakresu usług i szkolenia BHP


Splast Huta szklała Jasło KrosglassInwest Profil Grupa M BUDZorza GameserviceRaf-Ekologia AL-MARATMoil EuropvcFundacja 24MarkuszkaMAXstone MonterPormatAbikon